Správce údajů poskytuje subjektu údajů tyto informace o prováděném zpracování osobních údajů:

Totožnost správce:

Marie Hradiská, IČ: 65708270, Výšinka 459, Turnov
a
Martin Kreysa, IČ: 68257392, Radvánovice 53, Turnov

Účel zpracování - Ubytovací služby

Právním základem pro zpracování, které ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma - jedná se o zpracování prováděné na základě právního důvodu, uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné, které vzešlo v platnost 25.05.2018.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Od subjektů údajů se zpracovává:
- doba ubytování
- účel pobytu
- jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
- číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Adresa místa zpracování osobních údajů:

Výšinka 459, Turnov, Česká Republika
a
Radvánovice 53, Turnov, Česká Republika

Příjemce, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, předpokládané předání osobních údajů do jiných států:

Nebudou jiní příjemci a nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy - Ubytovací služby:

Evidenční knihu ubytovaných ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu

Ostatní informace:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).- Poskytnutí osobních údajů pro účely ubytování je zákonným požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zde má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout na základě § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné subjekt údajů ubytovat nebo sepsat ubytovací smlouvu.

<empty>


2016 TVDL Programming